Vizija i misija

VIZIJA

Da IRM Bor bude regionalni, nacionalni i međunarodni lider u oblastima svoje delatnosti, vredan izvor znanja i motor razvoja industrije i društva u celini.

 

MISIJA

Razvojna i primenjena istraživanja u multidisciplinarnim oblastima vezanim za geologiju, rudarstvo, pripremu mineralnih sirovina, metalurgiju, tehnologiju, hemiju, građevinarstvo, mašinstvo, energetiku, elektroniku, informacione sisteme i industrijsku informatiku i njihovu primenu u industriji, zaštiti čovekove okoline i raznim drugim oblastima, uključujući svakodnevni život, kao i širenje na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Postizanje naučne izvrsnosti i relevatnosti u svojim oblastima delatnosti.