Reference

Najznačajnije reference Institut za rudarstvo i mtealurgiju Bor

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor je za više od pola veka postojanja i rada uspešno spojio kvalitet i pouzdanost u naučnoistraživačkom radu, projektovanju, inženjeringu i konsaltingu, eksperimentalnoj i specijalnoj proizvodnji, ispitivanju materijala, opreme, uređaja industrijskih postrojenja, istraživačko razvojnih i drugih usluga, kontrole kvaliteta proizvoda, materijala i procesa proizvodnje, kontrole kvaliteta životne i radne sredine, prisutnosti na domaćem i inostranom tržištu, u oblastima: metalurgije, rudarstva, geologije, hemijske kontrole, informatike, industrijske informatike, inženjeringa, mašinstva, elektrotehnike, elektronike, građevinstva i izdavaštva. 

Institut je u toku svoga dosadašnjeg bogatog rada stekao pozitivne reference za izvođenje investicionih radova u oblasti rudarstva i metalurije bakra i plemenitih metala, nemetala i ugljeva u sledećim zemljama u inostranstvu: Indija, Burma, Iran, Sijera Leone, Jermenija, Turska, Zambija, Pakistan, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Najznačajniji objekti koje je Institut izgradio u inostranstvu su: Elektroliza bakra „KETRY“, Indija; Topionica bakra „KETRY“, Indija; Rudnik, flotacija i topionica zlata „KYAUKPAHTOE“, Burma; Rudnik dijamanata „KOIDU“, Siera Leone, Afrika; Postojenja za preradu anodnog mulja, „JEREVAN“, Jermenija; Postojenja za preradu anodnog mulja, „SARKUYSAN“, Turska; Rudnik i flotacija bakra „BUČIM“ Radoviš, Makedonija; Rudnik, flotacija, topionica, elektroliza bakra „SAR CHESMEN“, Iran; Rudnik i flotacija bakra „MONYWA“, Burma; Rudnik, flotacija i topionica bakra „SAIDAK“, Pakistan; Prerada anodnog mulja, Zambija; Rudnik i topionica feronikla „FENI“, Kavadarci, Makedonija; Izgradnja topionice i rafinacije bakra za mesingani skrap, Irak.

 

Najnovije reference

 • Cu  Rudnik Konyrat – Kazakhmys, Kazakhstan, 2011 -Pre Fizibiliti Studija ponovnog otvaranja rudnika
 • Cu Rudnik VELIKI KRIVELJ, Srbija, 2010 -GRP za kapacitet 10.600.000 t/g
 • Cu-U-Co Rudnik CHIPUPUSHI, Zambia, 2009 -Geološka potencijalnost ležišta
 • Nanosno ležište dijamanata LOFA River, Lyberia, 2009 -Fizibiliti Studija eksploatacije dijamanata i zlata
 • Cu-Zn-Pb-Au u Srbiji (Mindeco – MITSUI, Japan), 2008 -Master Plan rudarsko metalurške industrije u Srbiji
 • Cu-Co Rudnik KILEMBE, Uganda, 2008 -Fizibiliti Studija ponovnog otvaranja rudnika
 • Cu Rudnik LIMNI, Cyprus, 2008 -Tender za rehabilitaciju površinskog kopa
 • BioMine - FP6 E.C. ΙNCO-CT-2003-500329, 2006-2009 -R&D Projekt (Razvoj tehnologija za bioluženje bakra)
 • INTREAT - FP6 E.C. ΙNCO-CT-2003-509167, 2005-2008 -R&D Projekt (Razvoj tehnologija za preč. voda u rudnicima metala)
 • Cu-Au-Ag revalorizacija iz topioničke šljake, RTB Bor, Srbija, 2007 -GRP; Kapacitet 1.200.000 t/g
 • Pb-Zn Otkopavanje i prerada ČOKA MARIN, Srbija, 2007 -GRP; Geološka istraživanja
 • Cu Rudnik VELIKI KRIVELJ, Srbija, 2005 -Dugoročni Program eksploatacije i prerade rude
 • Cu Topionica i Rafinacija iz bronzanog otpada, Iraq, 2004  -Glavni projekat; Izgradnja; Uhodavanje; Kapacitet 4000 tCu/g
 • Pb-Zn  ležište PODVIROVI, Srbija, 2003 -Geološka istraživanja
 • Fe-Ni ležište, ARANĐELOVAC, Srbija, 2002 -Pre Fizibiliti Studija za otvaranje ležišta
 • Cu i plemeniti metali, povećanje proizvodnje, RTB, Srbija, 2001 -Fizibiliti Studija