Projects abroad

 1. Elektroliza bakra „KETRY“, Indija;
 2. Topionica bakra „KETRY“, Indija;
 3. Rudnik, flotacija i topionica zlata „KYAUKPAHTOE“, Burma;
 4. Rudnik dijamanata „KOIDU“, Siera Leone, Afrika;
 5. Postojenja za preradu anodnog mulja, „JEREVAN“, Jermenija;
 6. Postojenja za preradu anodnog mulja, „SARKUYSAN“, Turska;
 7. Rudnik i flotacija bakra „BUČIM“ Radoviš, Makedonija;
 8. Rudnik, flotacija, topionica, elektroliza bakra „SAR CHESMEN“, Iran;
 9. Rudnik i flotacija bakra „MONYWA“, Burma;
 10. Rudnik, flotacija i topionica bakra „SAIDAK“, Pakistan;
 11. Prerada anodnog mulja, Zambija;
 12. Rudnik i topionica feronikla „FENI“, Kavadarci, Makedonija;
 13. Izgradnja topionice i rafinacije bakra za mesingani skrap, Irak.