ADMINISTRATIVE, TECHNICAL, LABORATORY AND SUPPORT  STAFF

Management:

 1. Sladjan Milenović
 2. Vesna Florić
 3. Borivoje Stojadinović
 4. Olivera Stevanović
 5. Tanja Stanković

Department for Legal and Personnel Affairs:

 1. Marina Raspopović
 2. Smilja Janković
 3. Divna Pacić

Department for Payment Operations and Finances:

 1. Danijela Mostarac
 2. Biljana Ilić>

Department of Commercial Affairs:

 1. Dragan Milojković
 2. Branko Perić
 3. Aleksandar Milenović

Department for Accounting and Bookkeeping:

 1. Desanka Simić
 2. Jasmina Spalović

Department for Planning and Analysis:

 1. Jerina Mijajlovć
 2. Tanja Mihajlović

Department for Q M S:

 1. Miladin Djurić
 2. Slavica Miletić
 3. Julija Kolbert -Stojiljković

Sector for Engineering and Design:

 1. Ivana Mikić
 2. Karmen Rogić
 3. Slobodanka Janković
 4. Sladjana Vitković
 5. Vedran Kostić
 6. Snežana Djordjević
 7. Dušica Radosavljevi
 8. Ljubica Pipić
 9. Tomica Mančić
 10. Angelina Petrović
 11. Goran Angelov
 12. Borislav Petrović
 13. Nenad Magdalinović
 14. Dragoljub Cvetković
 15. Jelena Djordjević
 16. Lidija Bućan
 17. Nikola Stanić
 18. Saša Stepanović
 19. Marko Mitrović

Sector for Experimental Testing of Precious Metals:

 1. Branko Stojčevski
 2. Zoran Ivanovski
 3. Dijana Matijević
 4. Gorica Kukić
 5. Slaviša Dobrić
 6. Mirjana Stepanović
 7. Vera Pavković
 8. Neda Stevanović
 9. Jovica Dunjić
 10. Zoran Petković

Sector for Laboratories:

 1. Suzana Cvetković
 2. Vladimir Milutinović
 3. Miomir Pavlov
 4. Slavica Komljenović
 5. Miho Belec
 6. Zoran Petrović
 7. Ilija Balašević
 8. Goran Firanović
 9. Predrag Bogdanović
 10. Dragan Krstić
 11. Dejan Kukić
 12. Nebojša Mesarec
 13. Božidar Velić
 14. Brankica Šaponjić
 15. Dragana Mihajlović
 16. Ivica Golubović
 17. Jelena Bogdanović
 18. Danijel Trujić
 19. Ivan Svrkota
 20. Dušica Rančić
 21. Jasmina Grofulović
 22. Olivera Dubljević
 23. Marijana Svrkota
 24. Snežana Natavejić
 25. Ljilja Golubović
 26. Dragica Randjelović
 27. Veselinka Ivković
 28. Snežana Stevanović
 29. Sanja Balović
 30. Brankica Jakša
 31. Bojana Lupulović
 32. Svetlana Pajić
 33. Tamara Urošević
 34. Zorica Petrović
 35. Stanislav Čortanović
 36. Jasmina Stošić
 37. Selena Dučić
 38. Violeta Marinkov-Milanović
 39. Božica Živković
 40. Snežana Dragićević
 41. Ivan Milosavljević
 42. Marija Dumitrašković
 43. Snežana De Kandija
 44. Snežana Dimitrijević
 45. Saša Gojković
 46. Slavoljub Obradović
 47. Gordana Mirošević
 48. Ivan Cvetković
 49. Miroslav Jović

Library and Publishing:

 1. Nevenka Vukašinović
 2. Vesna Simić

Sector for Incubator Centers and Workshops:

 1. Biljana Bovdurec
 2. Gordana Andjelović
 3. Lidija Mitevski
 4. Sladjan Miletić, M.Sc.
 5. Maja Sretenović
 6. Jovan Vaduvesković
 7. Miloš Andjelić
 8. Milan Radivojević
 9. Dušan Andjelović
 10. Stevan Djordjievski
 11. Jelena Josipović
 12. Vlatko Nikolovski
 13. Anja Radičević
 14. Marijana Jovanović
 15. Branimir Tomašević
 16. Snežana Ivanov
 17. Ana Nedeljković
 18. Zvonimir Spajić
 19. Milena Dimitrijević
 20. Zorica Zdravković
 21. Saša Stojanov
 22. Danilo Spalović
 23. Vladan Miljković
 24. Goran Gligorijević
 25. Dragan Jošev
 26. Miodrag Spasić
 27. Dušica Bačilović
 28. Malinka Jošev
 29. Danijela Nikolov
 30. Elizabeta Bilanović
 31. Slavica Kostić
 32. Sladjana Djordjević