Časopis Rudarski radovi

Časopis je svrstan u kategoriju M24.

 

Aktuelni broj: Rudarski radovi br.1 2013

Rudarski radovi je časopis baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti rudarstva, podzemne i površinske eksploatacije, pripreme mineralnih sirovina, geologije, minerologije, petrologije, geomehanike i povezanih srodnih oblasti.

Od 2012. godine časopis Rudarski radovi je svrstan u kategoriju M24.