Časopis Inovacije i razvoj

Časopis je svrstan u kategoriju M53.

 

Aktuelni broj: Inovacije i razvoj br.2 2013.

 

Časopis Inovacije i Razvoj je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti industrije obojenih i crnih metala i legura, industrijskog menadžmenta, elektronike, energetike i ekonomije, kao i ostalih povezanih i srodnih oblasti.

Časopis Inovacije Razvoj je svrstan u kategoriju M53.