Časopis Bakar

Izlazi dva puta godišnje.
Časopis je svrstan u kategoriju M52.

 

Aktuelni broj: Bakar br.1 2017.

Časopis Bakar je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada ne samo iz oblasti dobijanja i prerade bakra, već i iz oblasti obojene i crne metalurgije, tehnologije, nanotehnologije, hemije, pripreme mineralnih sirovina, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, primenjene informatike i povezanih srodnih oblasti.

Izlazi dva puta godišnje još od 1968. godine.

Od 2010. godine časopis Bakar je svrstan u kategoriju M52.

Arhiva Bakar