Akreditovane laboratorije

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor ima sledeće akreditovane laboratorije:

Akreditovane laboratorije

 

Kada treba da obavite neophodna ispitivanja, prilikom izbora laboratorije koja ispunjava vaše zahteve, morate biti sigurni da je laboratorija tehnički kompetentna kako bi vaša tražena ispitivanja bila pouzdana. Tehnička kompetentnost laboratorija zavisi od određenog broja faktora koji uključuju:

  • odgovarajući sistem menadžmenta i postojanje odgovarajućih procedura,
  • kompetentno i iskusno osoblje,
  • odgovarajuću opremu adekvatno etaloniranu radi obezbeđenja sledivosti merenja do odgovarajućih SI jedinica,
  • adekvatne uslove u kojima se ispitivanja obavljaju,
  • validne metode ispitivanja, uključujući i metode uzorkovanja,
  • učešće u šemamama ispitivanja osposobljenosti.

Sve te zahteve ispunile su i nase laboratorije u okviru IRMa. U postupku akreditacije laboratorije  su potvrdile da one vrše svoje aktivnosti na stručan način i u skladu sa odgovarajućim standardima.Ukoliko želite da koristite određene usluge naših akreditovanih laboratorija, trebalo bi da proverite da li je  navedeno u obimu akreditacije za koje je laboratorija ima sertifikat o akreditaciji i da nam se javite putem telefona, mejla, postom ili putem faksa.

U Institutu za rudarstvo i metalurgiju postoje sledeće akreditovane laboratorije:

  1. Laboratorija za hemijska ispitivanja HTK
  2. Laboratorija za pripremu mineralnih sirovina PMS
  3. Laboratorija za geomehaniku i ispitivanje tla
  4. Laboratorija za električna merenja