Politika IMS (integrisanih sistema menadžmenta: Q(L)MS, EMS i OMS) je sastavni deo naše poslovne politike i zasnovana je na doslednom poštovanju pravilnika, zakona i standarda: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO/IEC 17025, kao i naše dobre prakse u: istraživanju, razvoju, projektovanju, proizvodnji, inženjeringu, konsaltingu, ispitivanju (hemijska, fizičko-hemijska, fizičko-mehanička, električna i dr. samostalna i nezavisna ispiti.), i edukaciji u oblastima: geologije, rudarstva, metalurgije, neorganske tehnologije, mašinstva, elektrotehnike, građevinarstva, arhitekture, informatike, sistema menadžmenta, hemijske i tehničke kontrole (kvaliteta got. proizvoda, životne i radne sredine i proce. proizvodnje).

Zahtevi i/ili očekivanja: korisnika, vlasnika, zaposlenih i drugih zainteresovanih strana, ispunjavaju se kroz stalno poboljšavanje uspostavljenih IMS koji uključuju i prevenciju zagađivanja , povređivanja , obolevanja i kompetentnost laboratorija.

Rukovodstvo je opredeljeno da se zahtevi i/ili očekivanja svih zainteresovanih strana uvek ispunjavaju profesionalno ( PDCA ciklus), kvalitetno i na gore deklarisan način.

Svi zaposleni, su odgovorni za kvalitet svojih procesa realizacije: proizvoda, usluga, zaštite životne sredine i opšte zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Lideri stvaraju ambijent u kojem osoblje može u potpunosti da učestvuje u ostvarivanju svih ciljeva naše organizacije.

Ova Politika daje okvir da se utvrde i stalno preispituju sledeći opšti

CILJEVI IMS:

  • Efektivnost integrisanih sistema menadžmenta prema zahtevima: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 i ISO/IEC 17025:2005 , a iznad zakonskih odredbi za zaštitu: životne sredine, zdravlja i bezbed. na radu.
  • Zahtevani i očekivani kvalitet naših proizvoda i usluga (prema ISO 17025:2005 za laboratorijska ispitivanja) koji će uticati na povećanje plasmana, produktivnosti i konkurentnosti naše organizacije. 
  • Održiva zaštita i poboljšavanje životne sredine i širenje svesti o ličnoj odgovornosti za to svakog zaposlenog.
  • Kontrolisana zaštita zdravlja i bezbednosti na radu i širenje svesti o ličnoj odgovornosti za to svakog zaposlenog.
  • Pouzdana angažovanost svake poslovne funkcije na realizaciji konkretnih ciljeva IMS-a i visokog stepena tačnosti.

Osposobljenost i motivacija za timski rad, u kome se ceni i koristi znanje, iskustvo i veština svakog zaposlenog, su garancija da će se održavati i stalno poboljšavati kvalitet procesa, proizvoda, usluga, životne (radne) sredine i prevencije u zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu.

Rukovodstvo obezbeđuje da je ova politika svima u organizaciji dostupna i u potpunosti objašnjena, kao i da se preispituje, najmanje jedanput godišnje, da bi se utvrdila efektivnost ciljeva politike kvaliteta IMS-a.

 

Direktor:
Prof Dr Vlastimir Trujić, dipl.inž.
U Boru, 08.11.2011.