Bakar br.2 2017.

Datum: 23.01.2018

U novom broju časopisa Bakar: Mineraloška karakterizacija eflorescentnih sulfatnih soli iz doline Borske reke, toksičnost Cu+2 jona i uticaj različitih adsorbenasta na njihovo izdvajanje iz otpadnih voda, legure platine (Pt-Rh-Pd-Ru), upravljanje otpadom, upravljačko-nadzorni sistem skladišta sirovog ulja u pogonu za proizvodnju biodizela,tehnologije za uklanjanje cijanida iz otpadnih voda…

Najnovije vesti

katastar rudarskog otpada

KATASTAR RUDARSKOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI

katastar rudarskog otpada